Paket/Erbjudande

Runstenen vid Fridhem

Alldeles intill grusvägen som leder till Bogesunds brygga står resterna av runstenen U170. Den ritades av på 1600-talet men någon gång efter det gick den sönder och försvann. Underdelen av stenen stod dock kvar på sin ursprungliga plats men övertorvades och var i det närmsta osynlig under seklens gång.


Den återupptäcktes år 2013 och en undersökning gjordes av stenen och platsen. Då märkte man att en stenläggning av kullersten var lagd framför runstenen. Kullerstenarna var lagda direkt i sanden på den vikingatida strandkanten. Troligtvis gjordes stenläggningen för att människor skulle kunna stå torrskodda och läsa runstenens text. På 1000-talet gick havsviken nästan ända upp till stenen.

Texten på runsten löd: ”Gunne och Åsa läto resa denna sten efter Önd sin son. Han dog på Ekerö(?). Han är begraven på kyrkogården. Fastulv ristade runorna. Gunne reste denna stenhäll.”

Text: Mikaela Lodén, Arkeologievent

Kontaktinformation


185 32 Vaxholm
Telefon: 070-2994856

E-post: info@arkeologievent.se

Hitta hit