Destination Vaxholm

den 6 september 2020
Destination Vaxholm är en ekonomisk förening. Här samverkar näringsliv, föreningar, fastighetsägare och Vaxholms stad för att utveckla och marknadsföra destinationen Vaxholm med omnejd. Visionen är ett levande centrum och en blomstrande besöksnäring, både i Vaxholm och på kringliggande öar. Året runt.

Vill du vara med? 

För att marknadsföra dina produkter och medverka på destinationvaxholm.se krävs att ditt företag är medlem i Destination Vaxholm. Mer information om medlemskapet och anmälningsblankett hittar du här. När du fyllt i den och sparat mailar du den till info@destinationvaxholm.com

Så fungerar det

Arbetet i Destination Vaxholm leds av en styrgrupp med representanter från besöksnäring, föreningar, fastighetsägare och Vaxholms stad. Alla evenemang och aktiviteter genomförs tillsammans av de medlemsföretag/-föreningar som har nytta av ett lyckat evenemang. Som medlem betalar du en årlig medlemsavgift baserad på antal helårsanställda i din verksamhet. Avgiften varierar från 500 kr för ideella föreningar till 15 000 kr för de största besöksnäringsföretagen. På anmälningsblankettens informationssida kan du räkna ut hur mycket avgiften blir för ditt företag. Där hittar du också föreningens stadgar. 

Styrgrupp 2020

Krister Ek, ordförande
Helen Lundgren, Catch & Relax
Matthias Hamilton, Hamnkrogen
Tobias Ekman, Waxholms hotell
Linda Höglin, Arkipelag konfektyr
Anne Lindström, Hamnkontoret
Milena Niescior, Skärgårdens kanotcenter
Jakob Wallin, Strömma / Vaxholms kastell
Inga Amorell, Mingel (suppleant)
Linda Wahlström, Vaxholms Bed & Breakfast (suppleant)

Har du frågor? Maila till info@destinationvaxholm.com

Våra medlemmar 2020