Paket/Erbjudande

Oxdjupets vrak

Hösten 2019 hittade marinarkeologer två vrak i Oxdjupet, mellan Rindö och Värmdö. Efter flera analyser har det nu konstaterats att det var örlogsfartygen Apollo och Maria som sänktes avsiktligt i sundet år 1677. Anledningen till att skeppen sänktes var för att spärra av Oxdjupet så att fiender inte kunde passera in mot Stockholm.

Apollo byggdes i Wismar i norra Tyskland år 1648 och samma år byggdes Maria på Skeppsholmen i Stockholm. Båda fartygen kom att användas vid flera slag till sjöss.

När skeppen byggdes var Kristina drottning, när de sänktes var Karl XI kung. Vid båda tillfällena var Per Brahe d.y. (han som byggde Bogesunds slott) en av de mäktigaste männen i Sverige och han deltog med största sannolikhet i diskussionerna om både skeppens byggande och sänkning.

Text: Mikaela Lodén

Kontaktinformation


Rindö
Telefon: 08-54131480

E-post: turistbyran@vaxholm.se

Hitta hit