Se och göra

Nässeldalsrundan

En del av: Vandra i Bogesunds naturreservat

Nässeldalsrundan är en 5,5 km vandring på smal stig i kuperad terräng. Leden tar dig genom skog, längs sjö och hav och förbi Dammstakärret som är ett Natura 2000-område med rik biologisk mångfald. Du parkerar bäst söder om Dammstakärret, i närheten av Broknäs gård. Åker du buss är närmsta busshållplats Ekevägen.

Kontaktinformation


18531 Vaxholm
Telefon: 08-54131480

E-post: turistbyran@vaxholm.se

Hitta hit