Styrgrupp 2022

Destination Vaxholms arbetet leds av en styrgrupp med representanter från besöksnäring, föreningar, fastighetsägare och Vaxholms stad. Evenemang och andra aktiviteter genomförs tillsammans med våra medlemsföretag/-föreningar och andra som har nytta av ett lyckat evenemang.

För 2022 ser styrgruppen ut enligt följande: 

 • Krister Ek, Seatech, ordförande, samordnare fastighetsägare
 • Matthias Hamilton, Hamnkrogen, kassör
 • Thérèse Liljekvist, Waxholms hotell, samordnare boende och restaurang  
 • Helen Lundgren, Catch & Relax, samordnare konferens
 • Anna Knutola, Waxholms Choklad, samordnare butiker
 • Milena Niescior, Skärgårdens kanotcenter, samordnare aktivitet
 • Cecilia Fochsen, Waxholms Orienteringsklubb, samordnare förening
 • Anne Lindström, Hamnkontoret
 • Jakob Wallin, Strömma / Vaxholms kastell, samordnare kommunikation
 • Christian Lundblad, Vaxholms Biograf, samordnare kultur
 • Inga Amorell, Mingel (suppleant)
 • Pontus Löthfors, Fredriksborg Hotell & Restaurang (suppleant)

Representanter från Vaxholms stad:

Mikaela Lodén, näringslivsansvarig,
Ulrika Delldén, Vaxholms turistbyrå