Styrgrupp 2020

Destination Vaxholms arbetet leds av en styrgrupp med representanter från besöksnäring, föreningar, fastighetsägare och Vaxholms stad. Evenemang och andra aktiviteter genomförs tillsammans med våra medlemsföretag/-föreningar och andra som har nytta av ett lyckat evenemang.

För 2020 ser styrgruppen ut enligt följande: 

 • Krister Ek, Seatech, ordförande, samordnare fastighetsägare
 • Matthias Hamilton, Hamnkrogen, kassör, samordnare restaurang
 • Thérèse Liljekvist, Waxholms hotell, samordnare boende 
 • Helen Lundgren, Catch & Relax, samordnare konferens
 • Linda Höglin, Arkipelag konfektyr, samordnare butiker
 • Milena Niescior, Skärgårdens kanotcenter, samordnare aktivitet
 • Cecilia Fochsen, Waxholms Orienteringsklubb, samordnare förening
 • Anne Lindström, Hamnkontoret
 • Jakob Wallin, Strömma / Vaxholms kastell
 • Inga Amorell, Mingel (suppleant)
 • Linda Wahlström, Vaxholms Bed & Breakfast (suppleant)

Representanter från Vaxholms stad:

Mikaela Lodén, näringslivsansvarig,
Ulrika Delldén, Vaxholms turistbyrå