Alla evenemang är gratis, men du behöver biljett

Du bokar biljett till de evenemang som du vill gå på genom att:
ringa 08-541 314 80, eller
hämta den på
 turistbyrån eller biblioteket. 

Bokningen öppnar den 1 oktober.

 

Om du får förhinder

Just i år är antalet biljetter till varje programpunkt mycket begränsat för att evenemangen ska kunna genomföras på ett coronasäkert sätt. Om du har hämtat biljett och av någon anledning får förhinder och inte kan utnyttja den är vi därför tacksamma om du hör av dig på 08-541 314 80 så att någon annan kan få din plats.