Paket/Erbjudande

Runstenen vid Söderby

En av de två runstenar som finns på Bogesund stod ursprungligen vid Blåbärsmossen, men finns numera i närheten av Söderby. Runorna på stenen ristades in på 1000-talet. Stenen restes till minne av Önd av hans far Gunne. Tack vare runstenarna vet vi att det i slutet av vikingatiden bodde en kristen familj på Bogesund där fadern hette Gunne, modern Åsa och sonen Önd. Vi vet också att den familjen ägde en stor del av marken på Bogö (Bogesund).

Stenen flyttades från Blåbärsmossen i mitten av 1800-talet av friherre von Höpken som bodde på Bogesunds slott. Planen var att frakta stenen till Bogesunds slotts trädgård. Von Höpken tyckte att det skulle vara snyggt med en runsten i slottsparken. Men stenen var för stor och otymplig och man gav upp försöket med att ta den till slottet. Stenen lämnades på åkern vid Söderby.

Text: Mikaela Lodén, Arkeologievent

Kontaktinformation


18531 Vaxholm
Telefon: 08-54131480

E-post: turistbyran@vaxholm.se