Paket/Erbjudande

Waxholms staketet på Lägret

På Lägret, där den mysiga parken idag ligger, var för några hundra år sedan åkrar och ängar. Där fanns ett staket - Waxholms staket - som avgränsade stadskärnan från landsbygden. Staketet sträckte sig från Norrbergshamnen till stranden på södra sidan av ön. Det fanns grindar i staketet där människor och kreatur kunde passera. Grinden vid Lägret kallades för ”Müggerska kogrinden”. Där arbetade grindvakterskor och år 1864 tjänade de 3 daler per kvartal.

Under 1800-talet och början av 1900-talet användes området av militären som exercis- och övningsfält. Det kallades då Vaxö Läger och beväringar från Svea artilleri regemente genomförde en 90 dagar lång utbildning där. De hade pjäs- och infanteriexercis och tränades i att skjuta med handeldvapen. Militären lämnade lägerplatsen en bit in på 1900-talet. Under andra världskriget odlades potatis på Lägret och först efter kriget skapades en stadspark som sedan dess varit en uppskattad samlingsplats för Vaxholmarna.

Text: Mikaela Lodén

Kontaktinformation


18531 Vaxholm
Telefon: 08-54131480

E-post: turistbyran@vaxholm.se

Hitta hit