Paket/Erbjudande

Nya kyrkogården på Vaxön

Nya kyrkogården i Vaxholm anlades under 1800-talet. Innan dess användes marken på platsen som åkrar. År 1786 ägdes exempelvis åkrarna av N. Bröms. Strax intill fanns då resterna från en av Vaxöns äldsta gårdar. Den gamla gården - som etablerades under medeltiden - hette Norra Waxöön och låg ungefär där brandstationen ligger idag.

Text: Mikaela Lodén

Kontaktinformation


18531 Vaxholm
Telefon: 08-54131480

E-post: turistbyran@vaxholm.se

Hitta hit