Sevärdheter

Trädstig i Officersparken

I Officersparken finns många olika trädslag som lönn, alm, ek, pil och lind. Parken anlades i slutet av 1800-talet och fick namn efter de bostadshus som fanns här, bland annat en officersbyggnad. Vid en promenad i parken får du läsa dikter av Tomas Tranströmer, Harry Martinsson, Elsa Beskow, Ivar Conradsson, Viktor Rydberg, Ola Hansson, Sigrid Siwerts, Anders österling, Karl Axel Karlfeldt, August Strindberg och Verner von Heidenstam. Parken har en klippt gräsmatta och två bänkar. Det tar ca 30 min att gå runt.

Kontaktinformation


185 31 Vaxholm
Telefon: 08-54131480

E-post: turistbyran@vaxholm.se

Hitta hit