Sevärdheter

Vaxholms kyrka

Vaxholms kyrka

Vaxholms kyrka som egentligen heter Gustav Adolfs kyrka är belägen i Vaxholms centrala delar. Den är ritad av Olof Tempelman och Carl Fredrik Adelcrantz i nyklassicistisk stil för att ersätta den tidigare mindre träkyrkan som byggdes 1644 när Per Brahe dy donerade medel till kyrkbygget. Efter ca 100 år ansågs träkyrkan vara oreparabel och den revs. Staden fick vara utan kyrka i många år. Grunden lades på 1760-talet, och byggnadsarbetet blev långvarigt p g a att pengarna till bygget förskingrades och söps bort. Det var stor osämja mellan de som skulle bygga och efter en allmän kollekt till garnisonen i Vaxholm kunde man bygga klart. Invigningen ägde rum först 1803. De insamlade medlen räckte heller inte till att bygga det planerade tornet. Tanken var att senare bygga till detta, temporärt uppfördes en klockstapel i trä, vilken fortfarande finns att beskåda. Kyrkan uppkallades efter konungen och benämndes Gustav Adolfs kyrka. Gudstjänstrummet är en vitputsad sal, orienterad i öst-västlig riktning med grunda sidoskepp. Kyrkan täcks av ett mansardtak, valmat åt gavelsidorna. Sakristian byggdes till 1896, då södra ingången igensattes och rundbågiga fönster sattes in i korgaveln. 1962 utbyttes plåttaket mot ett i koppar. Den välbevarade interiören täcks av ett kassettak.

Kontaktinformation

Hamngatan 23
185 32 Vaxholm
Telefon: 08-54130003

E-post: vaxholm.forsamling@svenskak...
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/vaxholm

Hitta hit